Vilkår for Ejerforeningen.dk

Velkommen til Ejerforeningen.dk.

Ejerforeningen.dk er en gratis intranetløsning til ejerforeninger, andelsforeninger, kollegier og andre, som kan bruge vores platform til intern kommunikation og planlægning.

Når du besøger siden og opretter en hjemmeside til din ejerforening, giver du samtidig dit samtykke til nærværende vilkår. Vi opfordrer dig derfor til at læse dem grundigt igennem, inden du gør videre brug af hjemmesiden.

1. Virksomhedsoplysninger

Ejerforeningen.dk er ejet og udviklet af Colego A/S.

Vilkårene finder anvendelse på enhver brug af ejerforeningen.dk:

Ejet af: Colego A/S
CVR: 36051655
Rudolfgårdsvej 15 B
8260 Viby J
kontakt@colego.dk

2. Kontakt

Har du spørgsmål, kommentarer eller klager, kan du kontakte ejerforeningen.dk på følgende måder:

Via telefon: +45 86 99 99 88

Via e-mail: kontakt@ejerforeningen.dk

Vi besvarer opkald alle hverdage mellem 08:00 og 15:00. Vi besvarer ikke e-mails i weekenden, men bestræber os på at vende tilbage på alle henvendelser modtaget efter fredag kl. 15:00 i løbet af den følgende mandag.

3. Rettigheder

Ejerforeningen.dk ejer platformen, som vi stiller til rådighed. Brugeren får en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til ejerforeningen.dk. Ejerforeningen.dk ejer ikke indholdet, der bliver skabt på brugerens løsning. Derfor er alle billeder, tekster og filer brugerens egne.

4. Priser og betaling

Det er gratis at bruge Ejerforeningen.dk, og det bliver det ved med at være. Brugeren udfylder formularen og opretter hjemmesiden for dennes ejerforening – ingen betaling, ingen abonnementer og ingen binding.

Det er brugerens ansvar, at Ejerforeningen.dk til enhver tid har en gyldig e-mailadresse, der kan bruges til at komme i kontakt med brugeren.

5. Ophør af aftale

Aftalen kan opsiges af Ejerforeningen.dk eller brugeren. Opsigelsen skal være skriftlig og angive en ophørsdato. Adgangen til ejerforeningen.dk ophører på den angivne ophørsdato, og indholdet gemmes i yderligere tre måneder, hvorefter det vil blive slettet fra alle vores systemer. En bruger kan få udleveres alt indhold, hvis dette ønskes.

6. Sikkerhed og drift

6.1. Behandling af indhold

Al indhold og information, som uploades til en brugers intranet, behandles sikkert og fortroligt og bliver ikke videresolgt til tredjepart.

Ejerforeningen.dk sørger for jævnlig vedligeholdelse og opdatering af systemerne for at sikre indholdet bedst muligt.

Ejerforeningen.dk er databehandlere, brugerne er dataansvarlige. Ejerforeningen.dk overvåger ikke de løsninger, der benyttes, og det er derfor til enhver tid administrator, der er ansvarlig for, at der ikke findes indhold, der er anstødeligt, krænkende eller på anden måde ulovligt på en brugers intranet.

Ejerforeningen.dk forbeholder sig retten til at slette indhold uden forudgående aftale, hvis vi mener, der er tilstrækkelig grund til dette, for eksempel ved upload af nøgenbilleder, såfremt dette kommer til vores kendskab.

Brugeren er forpligtet til at holde os skadesløse i enhver henseende for eventuelle krav, der måtte blive rettet mod Ejerforeningen.dk og/eller brugeren i forbindelse med al indholdet på dennes intranetløsning.

6.2. Fortrolighed

Ejerforeningen.dk må bruge andre databehandlere til at håndtere brugeres personoplysninger. Ejerforeningen.dk skal sikre, at underdatabehandlere har forpligtet sig til fortrolighed.

6.2.1. Underdatabehandlere (systemleverandører)

Ejerforeningen.dks aktuelle underdatabehandlere er:

Leverandør Land Funktion
Simply.com Danmark Hosting
SendGrid USA E-mail udsendelse
Bugsnag USA Fejllogging
Google USA Statistik

Ejerforeningen.dk skal informere om ændringer i underdatabehandlere og/eller disses opgaver mindst 14 dage i forvejen, og brugerne skal have mindst 7 dage til at komme med indsigelser (af rimelige og konkrete årsager). I nødstilfælde kan Ejerforeningen.dk handle med kortere orienteringsvarsel og indsigelsesfrist for at sikre en stabil og sikker drift af ejerforeningen.dk.

6.3. Offentliggørelse af anonyme analyser

Ejerforeningen.dk må udarbejde og offentliggøre anonyme analyser, såfremt disse ikke involverer brugernes indhold og ikke kan spores tilbage til bestemte brugere eller foreninger.

6.4. Begrænsning af ansvar

Ejerforeningen.dk kan være utilgængelig i korte perioder i forbindelse med opdateringer, servernedbrud og lignende.

Ejerforeningen.dk kan ikke holdes ansvarlig for indirekte eller direkte tab i forbindelse med brugen af intranetløsningen eller som følge af vira, hacker-angreb eller anden force majeure.

7. Cookies

Ved brug af ejerforeningen.dk accepteres brugen af cookies. Cookies er små datafiler, der gemmes på din computer. Oplysningerne i datafilerne bruges til at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden ved hjælp af statistik og analyse.

Cookies er ikke et program, der installeres på computeren. De kan altid slettes igen, eller du kan ændre dit samtykke til hjemmesidens brug af cookies.

8. Ændring af vilkår

Ejerforeningen.dk forbeholder sig retten til at ændre vilkår og betingelser defineret i nærværende aftale til enhver tid.

8.1. Brud på vilkår

Ejerforeningen.dk kan spærre adgangen til en brugers konto uden varsel og opsige foreningskontoen med 7 dages varsel ved ulovlig aktivitet eller mistanke herom. Det samme gælder, hvis en bruger ikke har oplyst juridisk gyldige oplysninger, eller hvis brugeren i øvrigt har handlet i strid med nærværende vilkår, og der ikke rettes op på dette senest fem hverdage efter, at der er blevet informeret herom.

9. Lovvalg og værneting

Ejerforeningen.dk er underlagt dansk ret og enhver tvist mellem Ejerforeningen.dk og brugere afgøres af de relevante danske domstole.


Sidst opdateret:

3. marts 2021